Perniön kunnan hallinnossa

Toiminta oli hyvissä voimissa niin kauan, kuin aktiivisia toimijoita löytyi. Pikku hiljaa ajan kuluessa toiminta muuttui. Vuonna 1985 kotiseutulautakunta muuttui kulttuurilautakunnaksi ja sen jälkeen tämä liitettiin osaksi muita lautakuntia. Muututtuaan sivistyslautakunnaksi ja sivistystoimen lautakunnaksi itse kotiseututyö oli enää pieni osa suurta kokonaisuutta. Onneksi jo aiemmin oli lautakunnan toimesta ryhdytty Perniön Joulu -lehden julkaisemiseen ja vähän myöhemmin luottamusaktiivien ja viranhaltijoiden toimesta elvytettiin myös Laurin Markkinat -perinne. Kaiken lisäksi myös Perniön historian III-osainen teossarja valmistui.

Muilta osin kotiseututyö -museo mukaan lukien- vaimenivat vähitellen nykyiselle tasolleen yhteiskunnallisen taloudellisen niukkuuden myötä.