Perniön kotiseutuyhdistyksen toimintakertomus v. 2019

Johtokunta
Puheenjohtaja Antero Peijonen, varapuheenjohtaja Heikki Karhumäki, sihteeri Paavo Hei-nonen, rahastonhoitaja Sirpa Lindholm, jäsenet Kirsti Leikkonen, Ritva Piironen ja Aimo Niemi. Erovuorossa olleet Heikki Karhumäen, Paavo Heinosen ja Kirsti Leikkosen vuosi-kokous valitsi yksimielisesti uudelleen.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Vuosikokous pidettiin entisen kun-nantalon valtuustosalissa 10.huhtikuuta.

Talous ja jäsenistö
Yhdistyksen talous perustuu edelleen suurelta osin kotiseutukalenterin tuottoon. Jäsen-maksut ja kirjallisuuden myynti tuovat pienen lisän nekin.
Annikki Virta-Merikosken säätiön apuraha mahdollisti arkistoammattilaisen palkkaamisen heinäkuussa.
Jäseniä yhdistyksellä oli noin 190, joista ulkopuolella toiminta-aluettamme runsaat 30 henkilöä.

Toiminta
Kevättalvella 2019 yhdistyksen talkooporukka pakkasi Perniön museon itäpäädyn huo-neista esineet laatikoihin ja siirsi ne länsipäätyyn. Myös vitriinit purettiin ja kannettiin ulos. Myöhemmin autettiin myös sisäseinien levyjen purkamisessa.
Vappuaamua vietettiin perinteisesti. Mukana olivat kuorot, puhaltajat sekä harmonikat. Puheen keväälle piti museopalveluiden esimies Susanna Luojus.
Kotiseutuarkisto koki muodonmuutoksen. Yhdistys vuokrasi viereisen huoneen arkiston työhuoneeksi. Väliovea peittänyt gyproclevy poistettiin, ovenpielet siistittiin ja uuteen huoneeseen asennettiin kirjahyllyjä ja tietokonepöytä. Työt suoritti yhdistykseen sihteeri.
Heinäkuun alussa aloitti arkistossa työnsä arkistoalan koulutuksen saanut Heli Syrjälä. Hän järjesti koko arkiston uuteen uskoon. Tietokoneelle hän laati pohjat arkistokoteloiden seläkkeisiin, sisältöluetteloihin sekä hyllykarttoihin. Apuna hänellä oli kahden viikon ajan Kesäduuni OP:n piikkiin 2020 kampanjan ansiosta Jenni Heino. Puheenjohtaja ja sihteeri olivat mukana, kun ehtivät. Lisäksi järjestettiin pienimuotoisia talkootilaisuuksia arkisto-materiaalien järjestämiseksi.
Arkistoon hankittiin lisää arkistokoteloita, suojapapereita, valokuvalaatikoita sekä valo-kuvien suojakuoria.
XLII Laurin markkinoiden aikaan yhdistys järjesti vanhaan tapaan näyttelyn, nyt Nurkkilan ja Ylönkylän taloja v:lta 1933 sekä markkinapostin, -postikortin, -merkin ja -leiman, joiden aiheina olivat myös Nurkkilan talot.
Karpinmäen muinaismuistoreitin Hannunvaakuna -opasteet uusittiin pienen talkooryhmän voimin. Perinteinen kotiseutukierros Laurunmarkkina -sunnuntaina tehtiin omin kulkuneu-voin Karpinmäen juurelle. Sihteeri kertoi Perniön pronssikaudesta muinaismuistopolkua kierrettäessä.
Eloreis muhal ajettiin Porvooseen. Kohteina olivat vanhakaupunki, kirkko ja Runebergin kotimuseo. Tullessa pysähdyttiin Sipoossa taidemyyntinäyttelyssä.
Yhdistys osti Tampereelta Perniön emännän puvun ja lahjoittaa sen Yliskylän kirkkoon, kunhan seurakunta hankkii sinne vitriinin.
Gustaf Tammelinin 1950-luvun joulupukkiasetelma asennettiin entisen R-kioskin ikkunaan. Puheenjohtaja ja sihteeri värkkäsivät rungon ja Galleria Levolan Kaisa-Leena Kaarlonen järjesti taustakankaat ja rekvisiitan. Sähkö-Lindroos lahjoitti valot. Joulupukki vilkutteli ikkunassa kymmenisen minuuttia tunnissa joulukadun avajaisista loppiaiseen. Joitakin vetohihnoja piti vaihtaa. Materiaalissa auttoi Wipro IE Ltd.
Vuoden 2020 Perniö -kotiseutukalenteri ilmestyi marraskuussa aiheenaan Perniön Osuus-liike i.l.:n vanhat myymälät ennen ja nyt.

Julkaisut
Yhdistys kustansi vuoden aikana kaksi julkaisua, Reijo Salmisen Kaivostoimintaa Per-niössä 1700-1800-luvuilla sekä Minna Urpon Ihmisiä inhimillisyyden äärellä, Germunds-vidjan Perniön huoltolan – vastaanottokeskuksen historiaa.

Lahjoituksia
Asemanseudun työväenyhdistys lahjoitti lakkautetun yhdistyksen arkiston ja kirjaston sekä jäljelle jääneet varat 250e.
Ilpo Hirvilahti oli testamentannut varoja yhdistyksellemme sekä samalla myös muistotilaisuudessa mahdolliset lahjoitukset kukkien sijasta. Tuotto oli runsaat 2500 euroa.
Kelloseppä Tammelinin jälkeläiset lahjoittivat yhdistykselle Gustaf Tammelinin tekemän mekaanisen joulupukki -asetelman, joka oli kunnostettu toimivaksi.
Hilkka Lauer lahjoitti yhdistykselle opettaja Alli Lauerin ja poliisi Viljam Peltosen valokuvia ja asiapapereita.
Liisa Hämäläinen luovutti Vilho Saariluoman kirjaston, useita laatikollisia kotiseutuaiheista kirjallisuutta sekä Kotiseutu -lehden vuosikerrat lehden alkunumeroista 1970-luvulle.
Lisäksi edellä mainitun Liisa Hämäläisen sekä Tuija Paloniemen että Merja Hännisen yhdistykselle luovuttamat taulut luovutettiin edelleen Perniökulttuuri -säätiölle.

Muistamiset
Yhdistys jakoi itsenäisyysjuhlassa Perniö-mitalit Kaisa-Leena Kaarloselle ja Jukka Päivä-rinnalle.
Meripirtin Kerho ry:n 70-vuotisjuhlassa yhdistystä edustivat varapj. Heikki Karhumäki ja sihteeri Paavo Heinonen.
Johtokunnan jäsen Aimo Niemeä muistettiin merkkipäivän johdosta.

Jäsenyydet tai osakkuudet muissa yhdistyksissä
Yhdistys on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa, Perniökulttuuri -säätiössä ja on myös Lounaismaan Osuuspankin jäsen. Puheenjohtaja on Annikki Virta-Merikosken säätiön hallituksen jäsen. Lisäksi yhdistys on Osuuskunta Pro Perniön osakas.

Sihteeri