Toiminta

Kotiseutuyhdistyksellä on jokavuotista toimintaa:

Vuosittainen ”Vappuaamu”– tapahtuma Perniön kunnan museon pihamaalla. Aikoinaan seurojentalolla alkanut perinne, joka elvytettiin Perniön kunnan kulttuuritoimen kanssa. Musiikista vastaa aktiivinen ja paikallinen musiikkijoukko

”Eloretki muhal” on jokavuotinen kotiseutuyhdistyksen järjestämä tapahtuma, jossa käydään vierailemassa eri paikkakunnissa.

Yhdistys tarjoaa myös opastusta Perniöön tuleville matkailijoille kotiseutukierroksen merkeissä. Pääosin nämä sijoittuvat Laurin Markkinat -viikonloppuun. Yhdistyksen jäsenistö myös päivystää museon tiloissa avustaen näin Punaisen Ristin Perniön osastoa opastajina.

Laurin Markkinoiden aikana yhdistyksellä on oma osastonsa yhteistyössä Perniön maa- ja kotitalousnaisten kanssa, sekä tarjoaa kuulutus- ja tiedotustoiminnan toripäivänä.

Yhdistyksellä on oma tiedotuslehti ”Lehmuksenlehti”, joka ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa jäsenistölle. Lisäksi on ajoittain kirjoitettu artikkeleita Perniönseudun Lehteen ja Perniön Seudun Joulu -lehteen. Yleensä ne ovat käsitelleet jotain tiettyä perniöläistä henkilöä.

Yhdistyksessä on tehty lähinnä perniöläisyyttä koskevia tutkimuksia, kuten tilojen ja niiden omistushistoriasta sekä kylähistoriakokonaisuuksia.

Lähes jokavuotista on myös yhdistyksen julkaisutoiminta, sisältäen entistä ja nykyistä Perniötä käsittelevää kirjallisuutta sekä murretta.

Täydellinen vuotuinen toimintamme löytyy toimintasuunnitelmasta.