2017

Perniön kotiseutuyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2017

Johtokunta
Puheenjohtaja Antero Peijonen, varapuheenjohtaja Heikki Karhumäki, sihteeri Paavo
Heinonen, rahastonhoitaja Sirpa Lindholm, jäsenet Kirsti Leikkonen, Ritva Piironen ja
Aimo Niemi. Erovuorossa olleet Sirpa Lindholmin, Ritva Piirosen ja Aimo Niemen
vuosikokous valitsi yksimielisesti uudelleen.

Talous ja jäsenistö
Talous on edelleen vakaalla pohjalla, vaikka yhdistys hankki melko hintavat atk-laitteet
kotiseutuarkistoon. Kalenterin sekä kirjallisuuden tuotot ovat pitäneet yhdistyksen
talouden tasapainossa. Jäsenmäärä laski kuluvan vuoden aikana 164 jäseneen. Osa
laskun syystä lienee ollut jäsenmaksupankkisiirron liittäminen osaksi Lehmuksenlehti –
jäsenlehteä.

Toiminta
Tammikuussa puheenjohtaja ja sihteeri kävivät allekirjoittamassa Ykkösakselin
hankesopimuksen, jolla oli määrä rahoittaa puolet arkiston tietokonehankinnoista.
Maksatus viipyi kuitenkin niin, että se näkyy vasta v. 2018 tileissä. Laitteet kuitenkin
hankittiin. Arkistotietojen siirtäminen koneille vaatii vielä opettelua. Arkistossa oli
kevätpuoli hiljaisempaa, mutta kesällä oli Anette Ahlqvist taas töissä. Hän lajitteli
valokuvia ja muuta arkistomateriaalia sekä suoritti perusteellisen siivouksen arkistossa.
Syksyn mittaan sihteeri sai Grönbergin arkiston valmiiksi.
Perinteinen Vappuaamun tilaisuus oli jo toisen kerran peräkkäin lämmin, aurinkoinen,
iloinen. Ohjelma oli myös perinteinen, lipunnosto, torvet, kuorot, haitarit, vappupuhuja,
tällä kertaa Liisa Grahnbom-Herranen sekä tietenkin Punaisen Ristin kahvi, voileivät ja
munkit.
Toukokuussa yhdistys jakoi Perniö -värityskirjat kaikille viidesluokkalaisille Kirkonkylän,
Sau-run, Teijon ja Särkisalon kouluihin.
Laurinmarkkinoilla yhdistyksellä oli jälleen valokuvanäyttely (yli 600 nimeä
vieraskirjassa). Näyttely perustui Marie-Kristine Kuivalan luontovalokuviin Perniöstä –
itsenäisyyden juhla-vuoden merkeissä. Lisäksi oli markkinaposti, kirjamyynti ja
kotiseutukierros.
Yhdistyksen vielä vaatimattomat nettisivut ovat osoitteessa www.pernio. fi, jossa
tukihenkilönä toimi perniöläis-halikkolainen Riku Ranta. Toisaalta yhdistyksen FB-ryhmä
toimii vilkkaasti.
Eloretki oli taidepainotteinen ja suuntautui Koski Tl.:n alueelle, pääkohteena Yrjö Liipolan
museo.
Syksyllä tapahtui: Museoviraston arkeologit Satu Mikkonen-Hirvonen ja Riikka Mustonen
kävivät tutustumassa Karpinmäen ja Tiikinnummen muinaisjäännösalueeseen Antero
Peijosen ja Paavo Heinosen opastuksella. Yhdistys järjestää museoviraston tuella uudet
opastaulut ja viitoituksen poluille.
Käytiin myös Bremerin vieraskirja katsomassa, ja se merkittiin muinaisjäännösrekisteriin.
Lokakuun 24. päivänä istutettiin Suomen itsenäisyyden merkkivuoden kunniaksi
museonmäelle vpj. Heikki Karhumäen toimittama metsälehmus. Yhdistyksen
talkooporukka teki lapiotyön. Tulevan vuoden kotiseutukalenterin aiheena oli
sodanjälkeiset siirtolaistilat.
Ilmeisen kiinnostava aihe, koska kalenterit myytiin lähes loppuun.

Vuoden aikana olimme mukana Salon alueen kotiseutuyhdistysten valokuvaus-kilpailun
järjestämisessä. Aiheena ”Työ”. Perniöön tuli kunniamainintoja -myös aktiivista
osallistumista.

Stipendit, huomionosoitukset ja muistamiset
Toverikunnan stipendit jaettiin perinteiseen tapaan kahdelle Perniön Yhteiskoulun 9-
luokkalaiselle oppilaalle. Niilo Jokiselle myönnettiin stipendi museo- ja arkistotyöstään
vuoden aikana.
Johtokunta vietti hiljaisen hetken 21.10. kuolleen entisen pitkäaikaisen johtokunnan
jäsenen ja sukututkijan Jouko Nivalinnan muistoksi. Hautajaisiin 17.11. yhdistys lähetti
adressin.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlassa 6.12. yhdistys jakoi kahdeksan Perniö-mitalia.
Jäsenyydet muissa yhdistyksissä
Yhdistys on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa sekä Perniö-kulttuurisäätiössä ja on

myös Osuuspankki Lounaismaan jäsen. Puheenjohtaja on mukana Annikki Virta-
Merikosken säätiön hallituksessa.

Paavo-sihteeri