Toimintasuunnitelma 2017

Perniön kotiseutuyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2017

Johtokunta

Puheenjohtaja Antero Peijonen, varapuheenjohtaja Heikki Karhumäki, sihteeri Paavo Heinonen, rahastonhoitaja Sirpa Lindholm, jäsenet Kirsti Leikkonen, Ritva Piironen ja Aimo Niemi.

Erovuorossa olleet Sirpa Lindholmin, Ritva Piirosen ja Aimo Niemen vuosikokous valitsi yksimielisesti uudelleen.

Talous ja jäsenistö

Talous on edelleen vakaalla pohjalla, vaikka yhdistys hankki melko hintavat atk-laitteet kotiseutuarkistoon. Kalenterin sekä kirjallisuuden tuotot ovat pitäneet yhdistyksen talouden tasapainossa. Jäsenmäärä laski kuluvan vuoden aikana 164 jäseneen. Osa laskun syystä lienee ollut jäsenmaksupankkisiirron liittäminen osaksi Lehmuksenlehti – jäsenlehteä.

Toiminta

Tammikuussa puheenjohtaja ja sihteeri kävivät allekirjoittamassa Ykkösakselin hankesopimuksen, jolla oli määrä rahoittaa puolet arkiston tietokonehankinnoista. Maksatus viipyi kuitenkin niin, että se näkyy vasta v. 2018 tileissä. Laitteet kuitenkin hankittiin. Arkistotietojen siirtäminen koneille vaatii vielä opettelua. Arkistossa oli kevätpuoli hiljaisempaa, mutta kesällä oli Anette Ahlqvist taas töissä. Hän lajitteli valokuvia ja muuta arkistomateriaalia sekä suoritti perusteellisen siivouksen arkistossa. Syksyn mittaan sihteeri sai Grönbergin arkiston valmiiksi.

Perinteinen Vappuaamun tilaisuus oli jo toisen kerran peräkkäin lämmin, aurinkoinen, iloinen. Ohjelma oli myös perinteinen, lipunnosto, torvet, kuorot, haitarit, vappupuhuja, tällä kertaa Liisa Grahnbom-Herranen sekä tietenkin Punaisen Ristin kahvi, voileivät ja munkit.

Toukokuussa yhdistys jakoi Perniö -värityskirjat kaikille viidesluokkalaisille Kirkonkylän, Sau-run, Teijon ja Särkisalon kouluihin.

Laurinmarkkinoilla yhdistyksellä oli jälleen valokuvanäyttely (yli 600 nimeä vieraskirjassa). Näyttely perustui Marie-Kristine Kuivalan luontovalokuviin Perniöstä –itsenäisyyden juhla-vuoden merkeissä. Lisäksi oli markkinaposti, kirjamyynti ja kotiseutukierros.

Yhdistyksen vielä vaatimattomat nettisivut ovat osoitteessa www.pernio. fi, jossa tukihenkilönä toimi perniöläis-halikkolainen Riku Ranta. Toisaalta yhdistyksen FB-ryhmä toimii vilkkaasti.

Eloretki oli taidepainotteinen ja suuntautui Koski Tl.:n alueelle, pääkohteena Yrjö Liipolan museo.

Syksyllä tapahtui: Museoviraston arkeologit Satu Mikkonen-Hirvonen ja Riikka Mustonen kävivät tutustumassa Karpinmäen ja Tiikinnummen muinaisjäännösalueeseen Antero Peijosen ja Paavo Heinosen opastuksella. Yhdistys järjestää museoviraston tuella uudet opastaulut ja viitoituksen poluille.

Käytiin myös Bremerin vieraskirja katsomassa, ja se merkittiin muinaisjäännösrekisteriin. Lokakuun 24. päivänä istutettiin Suomen itsenäisyyden merkkivuoden kunniaksi museonmäelle vpj. Heikki Karhumäen toimittama metsälehmus. Yhdistyksen talkooporukka teki lapiotyön. Tulevan vuoden kotiseutukalenterin aiheena oli sodanjälkeiset siirtolaistilat.
Ilmeisen kiinnostava aihe, koska kalenterit myytiin lähes loppuun.
Vuoden aikana olimme mukana Salon alueen kotiseutuyhdistysten valokuvauskilpailun järjestämisessä. Aiheena ”Työ”. Perniöön tuli kunniamainintoja -myös aktiivista osallis-tumista.

Stipendit, huomionosoitukset ja muistamiset

Toverikunnan stipendit jaettiin perinteiseen tapaan kahdelle Perniön Yhteiskoulun 9-luokkalaiselle oppilaalle. Niilo Jokiselle myönnettiin stipendi museo- ja arkistotyöstään vuoden aikana.

Johtokunta vietti hiljaisen hetken 21.10. kuolleen entisen pitkäaikaisen johtokunnan jäsenen ja sukututkijan Jouko Nivalinnan muistoksi. Hautajaisiin 17.11. yhdistys lähetti adressin.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlassa 6.12. yhdistys jakoi kahdeksan Perniö-mitalia.

Jäsenyydet muissa yhdistyksissä

Yhdistys on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa sekä Perniö-kulttuurisäätiössä ja on myös Osuuspankki Lounaismaan jäsen. Puheenjohtaja on mukana Annikki Virta-Merikosken säätiön hallituksessa.

Paavo-sihteeri