Toimintasuunnitelma 2017

Kotiseutuyhdistyksen toimintasuunnitelma alkaneelle vuodelle 2017

(hyväksytty vuosikokouksessa 2017)

Kokoukset

Vuosikokous (1 kpl)

Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 7§:ssä mainitut asiat sekä tässä kokouksessa tarpeelliseksi katsotut tai muut esille tulevat asiat.

Johtokunta

pyrkii kokoontumaan 5–6 kertaa vuodessa.

Jäsenasiat

Jäsenmaksu kerätään ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Jäsenmäärän odotetaan säilyvän entisellään. Jäsenmaksun suuruudeksi johtokunta ehdottaa 10 euroa. Ylläpidetään atk jäsenrekisteriä osoitteineen.

Tiedotustoiminta

Jäsenlehti

Lehmuksenlehti julkaistaan vähintään yhden kerran toimintavuoden aikana: tiedotuslehtenä varhain alkukesästä jäsenmaksun keruun yhteydessä. Muu tiedotustoiminta tapahtuu paikallislehden ja internetin välityksellä.

Varsinainen toiminta

TAPAHTUMAT:

Järjestetään XXIII Vappuaamun tilaisuus museonmäellä, johon kutsutaan musiikkia harrastavat järjestöt ohjelmansuorittajiksi. Mukana mm.; Salon kaupungin museotoimen Perniön museo, Punaisen Ristin Perniön osasto, Perniön Mieskuoro, Laulusiskot, Pyhän Laurin Ritarit, Perniön puhallinorkesterin seniorit, Kotisoittajat ja puhuja(t) keväälle.

Osallistutaan Kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän lippuvartioihin Pyhän Laurin kirkkomaalla.

Osallistutaan XXXX Laurin Markkinat –tapahtumaan omalla osastolla ja myytävillä tuotteilla. Samalla järjestämme Perniö-aiheisen näyttelyn neljän viikon ajaksi, päättyen vasta kaksi viikkoa markkinaviikonvaihteen jälkeen sekä julkaisemme markkinapostikortin, lisäleiman ja postimerkin. Lisäksi tuotamme tarvittaessa markkinoille esitelmän ”Kuninkaantie ennen -mitä jäljellä?”.

Järjestetään yksi, ns. kotiseuturetki eli ”Eloretki muhal” loppukesän aikana. Kohde on vielä avoin.

Näiden lisäksi pidetään myyntitapahtuma Kirakan kesäteatterin puitteissa.

MUU JULKAISU- ja KERUUTOIMINTA SEKÄ TUOTEMYYNTI:

Julkaistaan seitsemännentoista kerran kotiseutuaiheinen PERNIÖ-kalenteri 2018, aiheena “Perniö ja sen siirtoväki”. Jatketaan muiden Perniö -aiheisten tuotteiden myyntiä

Lisäksi toteutetaan ajankohtainen “Pelimannit” -nuottivihko perniöläisestä musiikista sanoituksineen. Samalla järjestetään “harjoittelumuotoinen” yhteislaulutilaisuus vihkon pohjalta.

KOTISEUTUARKISTO

Toimintavuoden aikana jatketaan nykyisen arkistotilan siivous- ja perustamistyötä. Samalla varautuen myös kustannuksiin asiantuntijatyön, koululaistyöllistämisen ja tarvikkeiden osalta. Lisäksi vuoden aikana keskitytään lahjoituksina saatujen valokuvien karkeaan järjestämiseen. Vastuuhenkilönä sihteeri Paavo Heinonen.

MUU TOIMINTA

Vuoden aikana uudistetaan kotiseutuyhdistyksen internet-sivusto www.pernio.fi. Tavoitteena

saada sivusto toimintakuntoon toimintavuoden kuluessa. Yhtenä yksityiskohtana “Kuulutuksia Perniössä” –lehden vsk. 1917 ”ilmestyminen” sivustollamme kerran viikossa.

Ylläpidetään ns. ”Perniötä kuvin ja muistoin” -ryhmää www.facebook.fi portaalissa. Vastuuhenkilönä Esa Sainio.

YHTEISÖLLISYYS:

Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto ry:ssä, Perniökulttuuri -ja Annikki Virta- Merikoski-säätiöissä sekä osakkaana Osuuskunta Pro Perniössä. Yhdistys on myös Lounaissuomen

Osuuspankin jäsen, perusteina tiivis yhteistyö ja pankkikustannukset.

Yhdistyksen jäseniä on mukana sekä SAMU:n Perniön museon päivystyksessä erillisten sopimusten mukaan, perustuen SPR:n Perniön osaston palvelusopimukseen kaupungin kanssa.

Yhdistys tukee “omaa” museota, mm. täydentämällä mm. “Präämerin polun” ja työllistäen yhdennuoren noin kahdeksi viikoksi Lounaismaan Osuuspankin kanssa tehtävällä Kesäduuni 2017 -sopimuksella. Yhdistys on tiiviissä yhteistyössä Salon kaupungin alueen muiden kotiseutuyhdistysten kanssa, joiden kanssa järjestetään valokuvanäyttely keväällä ja valokuvauskilpailu V ”TYÖ” vuoden aikana.

Talous

Yhdistyksen tuotot syntyvät jäsenmaksuista, varsinaisista tuotemyynneistä ja kotiseutukalenterista.

Yhdistys anoo huolellisesti harkiten saatavilla olevia avustuksia ja voi ottaa vastaan myös lahjoituksia, (myös arkistoaineistoja ja valokuvia).

Yhdistyksen jäsenille ei makseta palkkioita, vain kulu- ja matkakorvauksia voidaan hyvittää.

Toimintasuunnitelman vuosi tullee olemaan tappiollinen, joka hyväksytetään vuosikokouksen päätöksellä.

Stipendit, lahjoitukset ja huomionosoitukset

Luovutetaan Perniö-värityskirjat kaikille Perniön alakoulujen myöhemmin päätettävän luokan oppilaille. Yhdistys voi johtokunnan niin päättäessä luovuttaa useamman stipendin erikseen sovittavan tavan mukaan. Euromäärät –stipendin arvon– johtokunta voi päättää kokouksissaan erikseen. Lisäksi yhdistys hoitaa Perniön kansalaisopiston ”Toverikunnan rahasto” –stipendien jaon toteutumisen kevään aikana.

Mahdollinen Perniö-mitalien luovutus suunnittelukaudelta jää johtokunnan päätettäväksi. Asiaan perehdytään huolellisesti Suomi 100 vuotta -merkeissä.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.