2019

YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ALKANEELLE VUODELLE 2019
(käsitelty ja hyväksytty johtokunnan kokouksessa ja yhdistyksen vuosikokouksessa 20.4. 2019)

Kokoukset
Vuosikokous (1 kpl) Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 7§:ssä mainitut
asiat sekä tässä kokouksessa tarpeelliseksi katsotut tai muut esille tulevat asiat.

Johtokunta
pyrkii kokoontumaan 5–6 kertaa vuodessa.

Jäsenasiat
Jäsenmaksu kerätään ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Jäsenmäärän odotetaan säilyvän
entisellään. Jäsenmaksun suuruudeksi johtokunta ehdottaa 10 euroa. Ylläpidetään yksityistä,
vain johto-kunnan käytössä olevaa atk-jäsenrekisteriä osoitteineen.

Tiedotustoiminta
Jäsenlehti ”Lehmuksenlehti” julkaistaan vähintään yhden kerran toimintavuoden aikana:
tiedotuslehtenä varhain alkukesästä jäsenmaksun keruun yhteydessä. Muu tiedotustoiminta
tapahtuu paikallislehden, kotisivujemme ja Facebookin välityksellä.

Varsinainen toiminta
TAPAHTUMAT:
Järjestetään XXV Vappuaamun tilaisuus museonmäellä, johon kutsutaan musiikkia harrastavat
järjestöt ohjelmansuorittajiksi: Mukana mm.; Salon kaupungin museotoimen Perniön museo,
Punaisen Ristin Perniön osasto, Perniön Mieskuoro, Laulusiskot, Pyhän Laurin Ritarit, mahd.
Puhallinryhmä, Kotisoittajat ja puhuja keväälle.
Osallistutaan Kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän lippuvartioihin Pyhän Laurin
kirkkomaalla.
Osallistutaan XLII Laurin Markkinat -tapahtumaan omalla osastolla ja myytävillä tuotteilla.
Samalla järjestämme Perniö-aiheisen näyttelyn ajalle17.7 –4.8 keskiviikosta sunnuntaihin klo 10-
17.
Julkaisemme markkinapostikortin, lisäleiman ja postimerkin. Lisäksi tuotamme tarvittaessa
markkinasunnuntaille Perniö -aiheisen kotiseutukierroksen.
Järjestetään yksi, ns. kotiseuturetki eli ”Eloretki muhal” loppukesän aikana. Kohde on vielä avoin.

MUU JULKAISU- JA KERUUTOIMINTA SEKÄ TUOTEMYYNTI:
Perinteisen tiedotuslehtemme lisäk-si julkaistaan sarjassaan 30. –yhdistyksen kahdeskym-menes
kotiseutuaiheinen kalenteri 2020, perniöläinen aihe vielä avoin. Lisäksi julkaisemme geol.prof,
emeritus Reijo Salmisen ”Kaivotoimintaa Perniössä 1700- ja 1800-luvuilla” ja pääasiassa Minna
Urpon toimittaman kirjan ”Ihmisiä inhimillisyyden äärellä” -kirjan. Suunnitelmakauden aikana
toteutetaan ainakin ”Laitla laitamilt” -muistelmakirjanen sekä jatketaan muiden Perniö- aiheisten
tuotteiden myyntiä.

KOTISEUTUARKISTO
Arkiston vahva edelleen kehittäminen on yksi merkittävin työ toimintakauden aikana. Tulemme
käyttämään arkiston kehittämiseen ulkopuolisia palveluja, ammatti- että opiskelijatyövoimaa.
Vastuuhenkilönä sihteeri Paavo Heinonen. Samalla hankitaan noin 12 m2 lisää arkistotiloja, liittyen
nykyiseen huoneistotilaan.

MUU TOIMINTA:
Internet-sivusto www.pernio.fi pidetään ajan tasalla Sanja Fagerströmin avulla. Yllä-pidetään ns.
”Perniötä kuvin ja muistoin” -ryhmää www.facebook.fi portaalissa. Vastuuhenkilönä Esa Sainio
Haarlan kylästä.

YHTEISÖLLISYYS:

Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto ry:ssä, Perniökulttuuri -ja Annikki Virta-Merikoski-
säätiöissä sekä osakkaana Osuuskunta Pro Perniössä. Yhdistys on myös Lounaissuomen

Osuuspankin jäsen, perusteina tiivis yhteistyö ja pankkikustannukset.
Yhdistyksen jäseniä on mukana korjauksen alla olevan SAMU:n Perniön museon toimin-nassa.
Yhdistys tukee ”omaa” museota sekä paikallista muinaishistoriaa, mm. saattamalla loppuun
“Präämerin polun” ja Karpinmäen muinaispolun opasteiden uudistamisen ja täydentämisen.

Yhdistys toimii yhteistyössä Salon kaupungin alueen muiden kotiseutuyhdistysten kanssa.
Samoin tapauskohtaisesti paikallisten yhdistysten kanssa, esim. Laurin markkinat ry,:n Perniön
kirkonkyläyhdistys ry:n kanssa.

Talous
Yhdistyksen tuotot syntyvät jäsen-maksuista. Perniö-kotiseutukalenterin tuotto luo perustan
yhdistyksen taloudelle. Sen lisäksi kaikki kotiseutuaiheinen tuotemyynti. Yhdistys voi ottaa
vastaan myös asiakirja- tai euromääräisiä lahjoituksia, (myös arkisto-aineistoja ja valokuvia).
Yhdistyksen jäsenille ei makseta palkkioita, vain kulu- ja matkakorvauksia voidaan hyvittää.
Toimintasuunnitelman vuosi tulee olemaan tappiollinen, joka hyväksytetään vuosikokouksen
päätöksellä.

Stipendit, lahjoitukset ja huomionosoitukset
Yhdistys voi johtokunnan niin päättäessä luovuttaa useamman stipendin erikseen sovittavan tavan
mukaan. Euromäärät –stipendin arvon– johtokunta voi päättää kokouksissaan erikseen.
Lisäksi yhdistys hoitaa Perniön kansalaisopiston ”Toverikunnan rahasto” -stipendien jaon
toteutumisen kevään aikana. Tätä vahvistaa viime vuoden aikana saatu lahjoitus toimintansa
lopettaneelta Perniön laulukilpailuyhdistys ry:ltä.
Mahdollinen Perniö-mitalien luovutus suunnittelukaudelta jää johtokunnan päätettäväksi.
Mitalien jako tapahtuu Perniön itsenäisyyspäivän juhlassa 2019.
Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.
(Johtokunta 10.4.2019)