2019

EHDOTUS YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAKSI ALKANEELLE VUODELLE 2019
(käsitelty ja hyväksytty johtokunnan ja yhdistyksen vuosikokouksessa 20.4. 2019)

Kokoukset

Vuosikokous (1 kpl)
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 7§:ssä mainitut asiat sekä tässä kokouksessa
tarpeelliseksi katsotut tai muut esille tulevat asiat.

Johtokunta

pyrkii kokoontumaan 5–6 kertaa vuodessa.

Jäsenasiat

Jäsenmaksu kerätään ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Jäsenmäärän odotetaan säilyvän entisellään.
Jäsenmaksun suuruudeksi johtokunta ehdottaa 10 euroa. Ylläpidetään yksityistä, vain johtokunnan käytössä
olevaa atk-jäsenrekisteriä osoitteineen.

Tiedotustoiminta

Jäsenlehti
Lehmuksenlehti julkaistaan vähintään yhden kerran toimintavuoden aikana: tiedotuslehtenä varhain alkukesästä jäsenmaksun keruun yhteydessä. Muu tiedotustoiminta tapahtuu paikallislehden, kotisivujemme ja Facebookin välityksellä.

Varsinainen toiminta

TAPAHTUMAT:

Järjestetään XXV Vappuaamun tilaisuus museonmäellä, johon kutsutaan musiikkia harrastavat järjestötohjelmansuorittajiksi. Mukana mm.; Salon kaupungin museotoimen Perniön museo, Punaisen Ristin Perniön osasto, Perniön Mieskuoro, Laulusiskot, Pyhän Laurin Ritarit, mahd. puhallinryhmä, Kotisoittajat japuhuja keväälle.

Osallistutaan Kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän lippuvartioihin Pyhän Laurin kirkkomaalla.

Osallistutaan XLII Laurin Markkinat -tapahtumaan omalla osastolla ja myytävillä tuotteilla. Samalla järjestämme Perniö-aiheisen näyttelyn 17.7 –4.8  ajan keskiviikosta-sunnuntaihin klo 10-17.

Julkaisemme markkinapostikortin, lisäleiman ja postimerkin. Lisäksi tuotamme tarvittaessa markkinasunnuntaille Perniö-aiheisen kotiseutukierroksen.

Järjestetään yksi, ns. kotiseuturetki eli ”Eloretki muhal” loppukesän aikana. Kohde on vielä avoin.

MUU JULKAISU- ja KERUUTOIMINTA SEKÄ TUOTEMYYNTI:

Perinteisen tiedotuslehtemme lisäksi julkaistaan sarjassaan 30. –yhdistyksen kahdeskymmenes
kotiseutuaiheinen PERNIÖ-kalenteri 2020, aihe vielä avoin. Lisäksi julkaisemme geol.prof, emeritus Reijo Salmisen ”Kaivotoimintaa Perniössä 1700- ja 1800-luvuilla” ja pääasiassa Minna Urpon toimittaman kirjan ”Ihmisiä inhimillisyyden äärellä” -kirjan. Suunnitelmakauden aikana toteutetaan ainakin “Laitla laitamilt” –
muistelmakirjanen sekä jatketaan muiden Perniö- aiheisten tuotteiden myyntiä.

KOTISEUTUARKISTO
Arkiston vahva edelleen kehittäminen on yksi merkittävin työ toimintakauden aikana. Tulemme käyttämää
arkiston kehittämiseen ulkopuolisia palveluja, ammatti- että opiskelijatyövoimaa. Vastuuhenkilönä
sihteeri Paavo Heinonen. Samalla hankitaan noin 12 m2 lisää arkistotiloja, liittyen nykyiseen huoneistotilaan.
MUU TOIMINTA:
Internet-sivusto www.pernio.fi pidetään ajan tasalla Sanja Fagerströmin avulla. Ylläpidetään ns. ”Perniötä kuvin ja muistoin” -ryhmää www.facebook.fi portaalissa. Vastuuhenkilönä Esa Sainio Haarlan kylästä.
YHTEISÖLLISYYS:
Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto ry:ssä, Perniökulttuuri -ja Annikki Virta-Merikoski-säätiöissä
sekä osakkaana Osuuskunta Pro Perniössä. Yhdistys on myös Lounaissuomen Osuuspankin jäsen, perusteina
tiivis yhteistyö ja pankkikustannukset.

Yhdistyksen jäseniä on mukana korjauksen alla olevan SAMU:n Perniön museon toiminnassa.
Yhdistys tukee “omaa” museota sekä paikallista muinaishistoriaa, mm. saattamalla loppuun “Präämerin
polun” ja Karpinmäen muinaispolun opasteiden uudistamisen ja täydentämisen.
Yhdistys toimii yhteistyössä Salon kaupungin alueen muiden kotiseutuyhdistysten kanssa. Samoin
tapauskohtaisestipaikallisten yhdistysten kanssa, esim. Laurin markkinat ry, Perniön kirkonkyläyhdistys ry:n
kanssa.

Talous

Yhdistyksen tuotot syntyvät jäsenmaksuista. Perniö-kotiseutukalenterin tuotto luo perustan yhdistyksen
taloudelle. Sen lisäksi kaikki kotiseutuaiheinen tuotemyynti.
Yhdistys voi ottaa vastaan myös asiakirja- tai euromääräisiä lahjoituksia, (myös arkistoaineistoja ja valokuvia).
Yhdistyksen jäsenille ei makseta palkkioita, vain kulu- ja matkakorvauksia voidaan hyvittää.
Toimintasuunnitelman vuosi tulee olemaan tappiollinen, joka hyväksytetään vuosikokouksen päätöksellä.

Stipendit, lahjoitukset ja huomionosoitukset

Yhdistys voi johtokunnan niin päättäessä luovuttaa useamman stipendin erikseen sovittavan tavan mukaan.
Euromäärät –stipendin arvon– johtokunta voi päättää kokouksissaan erikseen.
Lisäksi yhdistys hoitaa Perniön kansalaisopiston ”Toverikunnan rahasto” -stipendien jaon toteutumisen kevään aikana. Tätä vahvistaa viime vuoden aikana saatu lahjoitus toimintansa lopettaneelta Perniön laulukilpailuyhdistys ry:ltä.
Mahdollinen Perniö-mitalien luovutus suunnittelukaudelta jää johtokunnan päätettäväksi. Mitalien jako Perniön itsenäisyyspäivän juhlassa 2019.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.
Johtokunta 10.4.2019