2022

EHDOTUS YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2022

Kokoukset Vuosikokous (1 kpl) Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen
7§:ssä mainitut asiat sekä tässä kokouksessa tarpeelliseksi katsotut tai muut esille tulevat
asiat. Johtokunta pyrkii kokoontumaan 5–6 kertaa vuodessa.

Jäsenasiat Jäsenmaksu kerätään ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Jäsenmäärän
odotetaan säilyvän lähes entisellään. Jäsenmaksun suuruudeksi johtokunta ehdottaa 15 euroa.
Ylläpidetään yksityistä, vain johtokunnan käytössä olevaa atk-jäsenrekisteriä osoitteineen.

Tiedotustoiminta Jäsenlehti Lehmuksenlehti julkaistaan yhden kerran toimintavuoden aikana.
Muu tiedotustoiminta
Perniönseudun Lehden, kotisivujemme www.pernio.fi ja ”Perniötä kuvin ja muistoin” – ryhmän
(www.facebook.fi) kautta.

Varsinainen toiminta TAPAHTUMAT
Järjestämme XXVll Wappuaamu museonmäellä -tapahtuman 1.5. XLlll Laurin markkinat –
tapahtumaan osallistumme Perniö-aiheisen näyttelyn kanssa. 25.7.– 7.8. Mahdollisesti myös
polkukävely.
Eloreis muhal -matkan järjestämisestä päätämme myöhemmin.
Samaa koskee Itsenäisyyspäivään liittyvien tapahtumien osallistuminen.
Pyritään asentamaan “Präämerin polun” ja Karpinmäen muinaispolun valmiina olevat opasteet
paikoilleen toimintavuoden aikana.
MUU JULKAISU- ja KERUUTOIMINTA SEKÄ TUOTEMYYNTI Perinteisen tiedotuslehtemme
lisäksi julkaistaan sarjassaan 32., yhdistyksen 22. kotiseutuaiheinen PERNIÖ-kalenteri 2023.
Suunnitelmakauden aikana toteutetaan ainakin “Laitlan lakeuksilta” -muistelmakirjanen.

Toimitetaan ”Perniön murteen AaPeeSee” -kirjanen sekä jatketaan kaiken aikaa muiden Perniö-
aiheisten tuotteiden myyntiä yhteistyössä Perniönseudun Lehden toimituksen kanssa.

Edellisten lisäksi jatkamme Perniö-pipojen ja -huppareiden myyntiä.Selvitämme pienimuotoisten
sisäpelien toteutusta Perniö-aiheisina. Kassi- ja kesäasusteisiin liittyvistä hankinnoista
päätämme myöhemmin resurssien mukaan.
KOTISEUTUARKISTO Arkiston edelleen kehittäminen on merkittävin työ toimintakauden
aikana. Tulemme käyttämään arkiston kehittämiseen ulkopuolisia palveluja, ammatti- tai
opiskelijatyövoimaa.
Vastuuhenkilönä sihteeri Paavo Heinonen.
YHTEISÖLLISYYS: Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto ry:ssä, Perniökulttuuri- ja
Annikki Virta-Merikoski-säätiöissä sekä osakkaana Osuuskunta Pro Perniössä. Yhdistys on
myös Lounaismaan Osuuspankin jäsen.

Talous Yhdistyksen tuotot syntyvät jäsenmaksuista. Näiden lisäksi Perniö -kotiseutukalenterin
tuotto luo perustan yhdistyksen taloudelle sekä kotiseutuaiheinen tuotemyynti. Yhdistys voi
ottaa vastaan myös asiakirja- ja kuva-aineistoja tai euromääräisiä lahjoituksia.
Yhdistyksen jäsenille ei makseta palkkioita, vain kulu- ja matkakorvauksia voidaan hyvittää.
Toimintasuunnitelman vuosi tullee olemaan tappiollinen, joka hyväksytetään vuosikokouksen
päätöksellä.

Stipendit, lahjoitukset ja huomionosoitukset Yhdistys voi johtokunnan niin päättäessään
luovuttaa useamman stipendin erikseen sovittavan tavan mukaan. Euromäärät –stipendin
arvon– johtokunta voi päättää kokouksissaan erikseen. Yhdistys hoitaa perinteisesti Perniön
kansalaisopiston ”Toverikunnan rahasto” -stipendien jaon toteutumisen kevään aikana.
Edellisen lisäksi meille on luovutettu Perniön-Särkisalon Sotavetaraanien tuki ry:n varat,
yhdistyksen toiminnan lopettamisen vuoksi. Varat rahastoidaan erilliselle tilille, jota hoitaa Marjo
Kulmala, varalla Sirpa Lindholm.

Mahdollinen Perniö-mitalien luovutus suunnittelukauden aikana jää johtokunnan päätettäväksi,
tapahtuen Perniön itsenäisyyspäivän juhlassa 2022, mikäli tilaisuus järjestetään.
Lisäksi johtokunta on päättänyt nimetä Aimo Niemin kotiseutuyhdistyksemme kunniajäseneksi.
Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.

Johtokunta 19.–21.4. 2022