2023

YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Kokoukset Vuosikokous (1 kpl) Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään sääntö-jen7§:ssä mainitut asiat sekä tässä kokouksessa tarpeelliseksi katsotut tai muut esille tulevat asiat. Johtokunta pyrkii kokoontumaan 6–7 kertaa vuodessa.

Jäsenasiat Jäsenmaksu kerätään ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Jäsenmäärän odotetaan säilyvän lähes entisellään. Jäsenmaksun suuruudeksi johtokunta ehdottaa 15 euroa. Ylläpidetään yksityistä, vain johtokunnan käytössä olevaa atk-jäsenrekisteriä osoitteineen.

Tiedotustoiminta Jäsenlehti ”Lehmuksenlehti” julkaistaan kaksi kertaa toimintavuoden aikana.
Muu tiedotustoiminta Perniönseudun Lehden, kotisivujemme www.pernio.fi ja ”Perniötä kuvin ja muistoin” – ryhmän (www.facebook.fi) kautta.

Muuta Järjestetään yhdistyksen 30-vuotisjuhla 20. elokuuta 2023.

Varsinainen toiminta

TAPAHTUMAT
Järjestämme XXVll Wappuaamu museonmäellä -tapahtuman 1.5.

XLIV Laurin markkinat –tapahtuman aikaan osallistumme myöhemmin sovittavalla tavalla. Mahdollisesti myös ”Itäinen kylien kierros” juhlavuoden merkeissä.

Pyritään asentamaan “Präämerin polun” ja Karpinmäen muinaispolun valmiina olevat opasteet paikoilleen juhlavuoden aikana.

Mahdollisen ”Eloreis muhal” -matkan toteutuksesta päätetään myöhemmin.

MUU JULKAISU- ja KERUUTOIMINTA SEKÄ TUOTEMYYNTI

Perinteisen tiedotuslehtemme lisäksi julkaistaan sarjassaan 33. –yhdistyksen 23. kotiseutu-aiheinen PERNIÖ-kalenteri 2024.

Julkaistaan ”Perniön murteen AaPeeSee” -kirjanen juhlavuoden kunniaksi sekä jatketaan kaiken aikaa muiden Perniö-aiheisten tuotteiden myyntiä yhteistyössä Perniönseudun Lehden ja Asus-teliike Mi-Lin kanssa.

KOTISEUTUARKISTO Arkiston edelleen kehittämistyö jatkuu toimintakauden aikana. Tulemme käyttämään arkiston kehittämiseen ulkopuolisia palveluja, ammatti- tai opiskelijatyövoimaa. Vastuuhenkilönä sihteeri Paavo Heinonen.

YHTEISÖLLISYYS: Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto ry:ssä, Perniökulttuuri- ja Annikki Virta-Merikoski -säätiöissä sekä osakkaana Osuuskunta Pro Perniössä. Yhdistys on myös Lounaismaan Osuuspankin jäsen.

Talous Yhdistyksen tuotot syntyvät jäsenmaksuista. Näiden lisäksi Perniö- kotiseutukalenterin tuotto luo perustan yhdistyksen taloudelle sekä kotiseutuaiheinen tuotemyynti. Yhdistys voi ottaa vastaan myös asiakirja- ja kuva-aineistoja tai euromääräisiä lahjoituksia.

Yhdistyksen jäsenille ei makseta palkkioita, vain kulu- ja matkakorvauksia voidaan hyvittää.

Toimintasuunnitelman vuosi tullee olemaan positiivinen.

Stipendit, lahjoitukset ja huomionosoitukset Yhdistys voi johtokunnan niin päättäessään luovuttaa useamman stipendin erikseen sovittavan tavan mukaan. Euromäärät –stipendin arvon– johtokunta voi päättää kokouksissaan erikseen. Yhdistys hoitaa perinteisesti Perniön kansa-laisopiston ”Toverikunnan rahasto” -stipendien jaon toteutumisen kevään aikana

Edellisen lisäksi meille on luovutettu Perniön-Särkisalon Sotavetaraanien tuki ry:n varat, yhdis-tyksen toiminnan lakkauttamisen vuoksi. Varat rahastoidaan erilliselle tilille, jota hoitaa Marjo Kulmala, varalla Sirpa Lindholm.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.

Johtokunta 4. 4. ja 25.4. 2023