2021

EHDOTUS YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAKSI JO PITKÄÄN ELETYLLE VUODELLE 2021

(ll käsittely johtokunnan kokouksessa 5.7. 2021) 

Kokoukset
Vuosikokous (1 kpl)
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 7§:ssä mainitut asiat sekä tässä kokouksessa tarpeelliseksi katsotut tai muut esille tulevat asiat.
Johtokunta
pyrkii kokoontumaan 5–6 kertaa vuodessa. 

Jäsenasiat
Jäsenmaksu kerätään ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Jäsenmäärän odotetaan säilyvän entisellään. Jäsenmaksun suuruudeksi johtokunta ehdottaa 15 euroa.

Ylläpidetään yksityistä, vain johtokunnan käytössä olevaa atk-jäsenrekisteriä osoitteineen. 

Tiedotustoiminta
Jäsenlehti
Lehmuksenlehti julkaistaan vähintään yhden kerran toimintavuoden aikana: tänä toimintavuonna tiedotuslehtenä loppukesästä jäsenmaksun keruun yhteydessä.

Muu tiedotustoiminta

tapahtuu paikallislehden, kotisivujemme www.pernio.fi ja ”Perniötä kuvin ja muistoin” – ryhmän (www.facebook.fi) kautta.

Varsinainen toiminta

TAPAHTUMAT:
Yksipäiväiseen Laurin markkinat  -tapahtumaan osallistumme Perniö-aiheisen näyttelyn kanssa. Mahdollisesti myös polkukävely.

”Eloreis muhal -matkan järjestämisestä päätämme myöhemmin edellä mainituista syistä johtuen. Samaa koskee Itsenäisyyspäivään liittyvien tapahtumiin osallistuminen.

MUU JULKAISU- ja KERUUTOIMINTA SEKÄ TUOTEMYYNTI:
Perinteisen tiedotuslehtemme lisäksi julkaistaan sarjassaan 31., yhdistyksen 21.  kotiseutuaiheinen PERNIÖ-kalenteri 2022, aihe vielä avoin (torpat?). Suunnitelmakauden aikana toteutetaan ainakin “Laitla laitamilt” – muistelmakirjanen. Loppuvuodesta päivitetään ”Perniön murteen AaPeeSee” -kirjanen sekä jatketaan kaiken aikaa muiden Perniö- aiheisten tuotteiden myyntiä.

Edellisten lisäksi aloitamme selvityksen vaatetukseen liittyvien Perniö-tuotteiden hankkimista osaksi tuotemyyntivalikoimaamme.

KOTISEUTUARKISTO
Arkiston edelleen kehittäminen on yksi merkittävin työ toimintakauden aikana. Tulemme käyttämään arkiston kehittämiseen ulkopuolisia palveluja, ammatti- tai opiskelijatyövoimaa.

Vastuuhenkilönä sihteeri Paavo Heinonen. Lisäksi arkisto-aineistoamme tultaneen lisäämään

TMKA:ssa olevalle ns. Perniö-erällä.

YHTEISÖLLISYYS:
Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto ry:ssä, Perniökulttuuri- ja Annikki Virta-Merikoski-säätiöissä sekä osakkaana Osuuskunta Pro Perniössä. Yhdistys on myös Lounaismaan Osuuspankin jäsen, perusteina muu tiivis yhteistyö.
Yhdistyksen jäseniä on mukana sekä SAMU:n korjaustyön alla olevan Perniön museon saneeraustyössä ja näyttelyn järjestämisessä monin eri tavoin.
Pyritään asentamaan “Präämerin polun” ja Karpinmäen muinaispolun valmiina olevat opastet paikoilleen toimintavuoden aikana.

Talous
Yhdistyksen tuotot syntyvät jäsenmaksuista. Näiden lisäksi Perniö -kotiseutukalenterin tuotto luo perustan yhdistyksen taloudelle. Lisäksi on kotiseutuaiheinen tuotemyynti ja valikoiman mahdollinen lisääminen.
Yhdistys voi ottaa vastaan myös asiakirja- ja kuva-aineistoja tai euromääräisiä lahjoituksia.


Yhdistyksen jäsenille ei makseta palkkioita, vain kulu- ja matkakorvauksia voidaan hyvittää. Toimintasuunnitelman vuosi tulee olemaan tappiollinen, joka hyväksytetään vuosikokouksen päätöksellä. 

Stipendit, lahjoitukset ja huomionosoitukset
Yhdistys voi johtokunnan niin päättäessään luovuttaa useamman stipendin erikseen sovittavan tavan mukaan. Euromäärät –stipendin arvon– johtokunta voi päättää kokouksissaan erikseen.
Lisäksi yhdistys hoitaa Perniön kansalaisopiston ”Toverikunnan rahasto”-stipendien jaon toteutumisen kevään aikana.         

Mahdollinen Perniö-mitalien luovutus suunnittelukauden aikana jää johtokunnan päätettäväksi, tapahtuen Perniön itsenäisyyspäivän juhlassa 2021, mikäli tilaisuus järjestetään. 

 

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.

Johtokunta 5.7.2021