Toimintasuunnitelma 2018

Ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi alkaneelle vuodelle 2018

(käsitelty johtokunnan kokouksessa 28.3. 2018)

Kokoukset

Vuosikokous (1 kpl)

Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 7§:ssä mainitut asiat sekä tässä kokouksessa tarpeelliseksi katsotut tai muut esille tulevat asiat.

Johtokunta

pyrkii kokoontumaan 5–6 kertaa vuodessa.

Jäsenasiat

Jäsenmaksu kerätään ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Jäsenmäärän odotetaan säilyvän entisellään. Jäsenmaksun suuruudeksi johtokunta ehdottaa 10 euroa. Ylläpidetään atk-jäsenre-kisteriä osoitteineen suljetussa järjestelmässä.

Tiedotustoiminta

Jäsenlehti
Lehmuksenlehti julkaistaan vähintään yhden kerran toimintavuoden aikana: tiedotuslehtenä varhain alkukesästä jäsenmaksun keruun yhteydessä.
Muu tiedotustoiminta tapahtuu paikallislehden, internetin ja Facebookin välityksellä.

Varsinainen toiminta

TAPAHTUMAT:

Järjestetään XXIV Vappuaamun tilaisuus museonmäellä, johon kutsutaan musiikkia harrastavat järjestöt ohjelmansuorittajiksi. Mukana mm.; Salon kaupungin museotoimen Perniön museo, Punaisen Ristin Perniön osasto, Perniön Mieskuoro, Laulusiskot, Pyhän Laurin Ritarit, mahd. puhallinryhmä, Kotisoittajat ja puhuja keväälle.

Osallistutaan Kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän lippuvartioihin Pyhän Laurin kirkkomaalla.

Osallistutaan XLI Laurin Markkinat -tapahtumaan omalla osastolla ja myytävillä tuotteilla. Samalla järjestämme Perniö-aiheisen näyttelyn neljän viikon ajaksi, päättyen vasta kaksi viikkoa markkinaviikonvaihteen jälkeen sekä julkaisemme markkinapostikortin, lisäleiman ja postimerkin. Lisäksi tuotamme tarvittaessa markkinasunnuntaille “Uusi hautuumaa tutummaksi” -kierroksen.

Järjestetään yksi, ns. kotiseuturetki eli ”Eloretki muhal” loppukesän aikana. Kohde on vielä avoin.

MUU JULKAISU- ja KERUUTOIMINTA SEKÄ TUOTEMYYNTI:

Julkaistaan kahdeksastoista kotiseutuaiheinen PERNIÖ-kalenteri 2018, aiheena ”Perniön rautatie-verkoston rakennukset” ja “Ruukin raunioilla” -kirjanen. Jatketaan muiden Perniö- aiheisten tuotteiden myyntiä.

KOTISEUTUARKISTO:

Jatketaan arkistojärjestelyjä, käyttäen myös ulkopuolisia palveluja. Vastuuhenkilönä sihteeri Paavo Heinonen.

MUU TOIMINTA:

Internet-sivusto www.pernio.fi pidetään “noin” ajan tasalla. Ylläpidetään ns. ”Perniötä kuvin ja muistoin” – ryhmää www.facebook.fi portaalissa. Vastuuhenkilönä Esa Sainio Haarlan kylästä.

YHTEISÖLLISYYS:

Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto ry:ssä, Perniökulttuuri -ja Annikki Virta-Merikoski-säätiöissä
sekä osakkaana Osuuskunta Pro Perniössä. Yhdistys on myös Lounaissuomen Osuuspankin jäsen, perusteina tiivis yhteistyö ja pankkikustannukset.
Yhdistyksen jäseniä on mukana sekä SAMU:n Perniön museon päivystyksessä erillisten sopimusten mukaan, perustuen SPR:n Perniön osaston palvelusopimukseen kaupungin kanssa.
Yhdistys tukee “omaa” museota sekä paikallista muinaishistoriaa, mm. täydentämällä “Präämerin polun” ja Karpinmäen muinaispolun opasteilla.
Yhdistys toimii yhteistyössä Salon kaupungin alueen muiden kotiseutuyhdistysten kanssa. Samoin
tapauskohtaisestipaikallisten yhdistysten kanssa, esim. Laurin markkinat ry, Perniön kirkonkylä-yhdistys ry

Talous

Yhdistyksen tuotot syntyvät jäsenmaksuista, varsinaisista tuotemyynneistä. Perniö-kotiseutu-kalenterin tuottoa luo perustan yhdistyksen taloudelle.
Yhdistys voi ottaa vastaan myös lahjoituksia, (myös arkistoaineistoja ja valokuvia).
Yhdistyksen jäsenille ei makseta palkkioita, vain kulu- ja matkakorvauksia voidaan hyvittää.
Toimintasuunnitelman vuosi tulee olemaan tappiollinen, joka hyväksytetään vuosikokouksen päätöksellä.

Stipendit, lahjoitukset ja huomionosoitukset

Yhdistys voi johtokunnan niin päättäessä luovuttaa useamman stipendin erikseen sovittavan tavan mukaan.
Euromäärät –stipendin arvon– johtokunta voi päättää kokouksissaan erikseen.
Lisäksi yhdistys hoitaa Perniön kansalaisopiston ”Toverikunnan rahasto” -stipendien jaon toteutumisen kevään aikana.
Mahdollinen Perniö-mitalien luovutus suunnittelukaudelta jää johtokunnan päätettäväksi.
Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.
Johtokunta 28.3.2018

Yllä oleva toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa keskiviikkona
18. huhtikuuta 2018 Osk. Pro Perniön kunnantalon valtuustosalissa.